JUDr. Jaromír Berák

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1964

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERÁK Jaromír, JUDr.

L

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kontr. 2LP, kontr. 5LP, hosp. plán., rozp. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. III. 1948 č. 46 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě),

t. 46. 9, 19. VII. 1948; 34.

na vydání zákona o jednacím řádu Národního shromáždění, t. 326.

33, 13. VII. 1949; 23.

Návrhy pozměňovací:

k t. 6. 8, 30. VI. 1948; 6.

k t. 83. 11, 21. VII. 1948; 22.

k t. 230. 25, 22. II. 1949; 7.

k t. 229. 26, 23. II. 1949; 16.

Návrhy doplňovací:

k t. 38. 9, 19. VII. 1948; 23.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 38

(zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče).

9, 19. XII. 1948; 15.

rozp. výb. zpr. t. 64

(zákon o Investiční bance).

10, 20. VII. 1948; 13.

zahr. výb. zpr. t. 133

(Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou z 28. XII. 1925, sjednaná v Bruselu dne 3. VII. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou z 13. VIII. 1948, č. 228/48 Sb.).

19, 2. XII. 1948; 31.

zahr. výb. zpr. t. 134.

(Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. I. 1923, podepsaná v Haagu dne 24. VI. 1948 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 13. VIII. 1948, č. 227/48 Sb.).

19, 2. XII. 1948; 31.

rozp. výb. zpr. t. 182

zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů).

20, 21. XII. 1948; 59.

rozp. výb. zpr. t. 180

(zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné).

20, 21. XII. 1948; 64.

rozp. výb. zpr. t. 322

(zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. XII. 1945).

32, 16. VI. 1949; 23

hosp. a plán. výb. zpr. Dr Dolanského (o plnění dvouletého plánu a o plnění pětiletého plánu za 1. pololetí 1949)

38, 19. XII. 1949; 4.

rozp. výb. zpr. t. 558

(o zrušení některých poplatkových předpisů).

50, 20. XII. 1950; 34.

zahr. výb. zpr. t. 559

(Obchodní smlouva mezi ČSR a Spojenými státy mexickými podepsaná v Mexiko City dne 9. XI. 1949 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 5. VII. 1950, č. 91/50 Sb.).

51, 21. XII. 1950; 32.

hosp. plán. výb. zpr. t. 609

vlád. nař. vydaná podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky).

61, 20. XII. 1951; 182

rozp. výb. zpr. t. 676

(zákon o domovní dani).

68, 11. XII, 1952; 33.

úst.-práv. a zahr. výb. zpr. t. 765

(Smlouva mezi Československou republikou a Lidovou republikou Bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních).

84, 26. V. 1954; 40

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého ze 17. VI. 1948 o programu vlády.

7, 18. VI. 1948; 25.

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 12.

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 51.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 51.

o zákonu o hospodářském plánování (plánovací zákon) (t. 230).

25, 22. II. 1949; 15.

o smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Maďarskou republikou (t. 314).

31, 15. VI. 1949; 13.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 14.

o novelách znárodňovacích dekretů (t. 502 a 503), o zákonu o národních podnicích průmyslových (t. 504) a o zákonu o financování národních a komunálních podniků (t. 498).

48, 13. VII. 1950; 20.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566).

55, 22. III. 1951; 212.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 222.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 29.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 23. IV. 1953; 158.

o zákonu o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 (t. 745).

81, 20. I. 1954; 49.ISP (příhlásit)