Emil Weiland

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WEILAND Emil

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.), rozp. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o poskytnutí pohraničního přídavku, t. 329.

45, 9. IV. 1946; 5.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 120

(zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího).

25, 24. I. 1946; 5.

rozp. výb. zpr. t. 442

(inic. návrh Jury, Štětky, Hodinové-Spurné a Součka na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců).

53, 16. V. 1946; 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 32.

Interpelace:

ve věci zvláštních přídělů různých potravin pro děti a mladistvé do 18 let,

t. 58. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 124. 25, 24. I. 1946; 21.

ve věci platů reaktivovaných a nově ustanovených učitelů,

t. 83. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 349. 49, 7. V. 1946; 13.

o příčinách immobility býv. německých peněžních ústavů v pohraničí,

t. 108. 23, 22. I. 1946; 2.

odpov. t. 338. 46, 10. IV. 1946; 43.

ve věci uvolnění ukořistěného, případně zabaveného materiálu po Němcích,

t. 142. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 334. 46, 10. IV. 1946; 43.

ve věci konfiskace jmění řádu Cisterciáků v Oseku,

t. 240. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)