Josef Vičánek

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIČÁNEK Josef

XIII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom. (náhr.) a rozp.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5 (byl omluven).

volbu přijal 14, 15. XI. 1935; 14.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 492. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34,

Návrhy resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 357

(zákon, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n.

32, 17. III. 1936; 16.

doslov 33, 19. III. 1936; 17.

rozp. výb. zpr. t. 397

(zákon, jímž Československy stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách).

42, 7. V. 1936; 6, doslov 9.

rozp. výb. zpr. t. 437

(zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. V. 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného).

44, 14. V. 1936; 4.

bran. výb. zpr. t. 699

(zákon o změně správní působnosti vojenských útvarů).

72, 10. XII. 1936; 4, doslov 11.

bran. výb. zpr. t. 1017

(zákon o branné výchově)

108, 24. VI. 1937; 7.

doslov 109, 25. VI. 1937; 14.

vyjádření o resolucích 49.

rozp. výb. zpr. t. 1272

(Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě techn.-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. VIII. 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne).

143, 29. III. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 65.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 49.

Interpelace:

o vysokých cenách cementu v r. 1936 diktovaných kartelem,

t. 430/XI. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XV. 60, 7. X. 1936; 8.ISP (příhlásit)