Josef Vičánek

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIČÁNEK Josef

L

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 14.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a rozp.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 17

(zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména).

13, 11. XII. 1945; 3.

bran. výb. zpr. t. 104

(zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu).

22, 16. I. 1946; 6.

rozp. výb. zpr. t. 156

(zákon, kterým se mění a doplňuje zák. z 31. V. 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojen. osob z počtu mužstva v čin. službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím).

30, 14. II. 1946; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. prům. B. Laušmana z 22. I. 1946 o vývoji znárodňovací akce a o situaci průmyslu.

26, 30. I. 1946; 10.

Interpelace:

o oběžníku ministerstva školství a osvěty z 21. III. 1946,

t. 378. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)