Ing. Pavel Svoboda

Ing. Pavel Svoboda

Narozen: v roce 1969

Volební kraj: Hlavní město Praha
Zvolen na kandidátce: K, navrhovatel US

Seznam činností

Parlament

Výbor

Podvýbor

Komise

Delegace

Klub

Meziparlamentní skupina v rámci MPU

Evropský parlament

ČinnostiISP (příhlásit)