Mária Solčányová

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SOLČÁNYOVÁ Mária

KSS

244 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 16. 6. 1965; 119.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967 160.

Interpelace, dotazy a náměty:

rozmisťování absolventů vysokých škol a platové zařazování

6, 18. 6. 1965; 244.ISP (příhlásit)