Jan Prokeš

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKEŠ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. zahr.

Návrh iniciativní:

aby město Mor. Ostrava zařaděno bylo do skupiny. míst A činovného, t. 1478.

150, 28. XI. 1931; 3.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 2467 (protokol o interpretaci čl. XX obchodní úmluvy ze dne 23. dubna 1925 mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaný ve Varšavě dne 26. října 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. listopadu 1933, č. 212 Sb. z.)

317, 20. II. 1934; 17.

zahr. výb. zpr. t. 2468 (noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, vyměněné v Praze dne 30. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1933, č. 216 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 7.

zahr. výb. zpr. t. 2527 (obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. února 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 40 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 7.

zahr. výb. zpr. t. 2534-2538 (ujednání, jimiž se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednaná v Praze)

336, 26. VI. 1934; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 6.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 28.

Interpelace:

o obrovských vodních zátopách na území města Mor. Ostravy a v celém povodí řeky Odry, Opavice a Moravice, čímž způsobeny byly obrovské škody na majetku i na nesklizených dosud plodinách polních, sta chudých rodin bylo přímo uvedeno v záhubu a povodeň ta zaviněna byla jen tím, že řeky Opavice a Odra nejsou ani v nejmenším, přes jejich časté ohromné rozvodnění, jež zaplavuje celé poříčí, regulovány,

t. 754/X. 79, 17. XI. 1930; 6.

o zadání dodávky uhlí pro československé dráhy na rok 1932,

t. 1483/V. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1781/XIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

Volán k pořádku:

233, 20. XII. 1932; 4.ISP (příhlásit)