Ludmila Pechmanová-Klosová

Narozena: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PECHMANOVÁ-KLOSOVÁ Ludmila

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 13.

Byla členem výb. inic. - kult. - soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

o ochraně osob oprávněných požadovati výživu a o právních poměrech dětí nemanželských, t. 239.

28, 11. III. 1930; 7.

na změnu zákona o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, t. 1898.

199, 30. VI. 1932; 56.

na zákaz vývozu a omezení výroby mačkaných nebroušených imitací drahokamů ze skla a komposice, t. 2428.

309, 14. XII. 1933; 3.

na vydání zákona, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti majitelům malých rodinných domků, t. 2503.

320, 6. III. 1934; 6.

na vydání zákona o úpravě domácké práce sklářské (domáckého průmyslu), t. 2551.

325, 3. V. 1934; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 63.

o zákonu k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (t. 764).

92, 11. XII. 1930; 13.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 58.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 27.

o zákonu o hospodářském vyzvědačství (t. 2815).

364, 21. III. 1935; 16.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 36.

Interpelace:

o přiznání režie domáckému dělnictvu sklářskému pro případnou daň důchodovou,

t. 796/X. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1010/III. 114, 26. III. 1931; 5.

o vnucování živnostenských listů domáckému dělnictvu sklářskému,

t. 769/XI. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1241/I. 133, 1. VII. 1931; 4.

o provádění zákona ze dne 12. prosince 1919, č. 29 Sb. z., o úpravě pracovních a mzdových poměrů v domácké práci,

t. 769/XII. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1158/XX. 124, 2. VI. 1931; 7.

o průmyslové špionáži ve sklářském průmyslu pojizerském,

t. 2393/VIII. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/IV. 321, 8. III. 1934; 43.

o zoufalé hospodářské situaci majitelů rodinných domků, postavených bez státní záruky na Železnobrodsku, Jablonecku, Semilsku a Jilemnicku,

t. 2459/IV. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/XII. 323, 24. IV. 1934; 8.

v záležitosti vyměření zemské dávky z přírůstku hodnoty na nemovitosti fy Alvín Gerl ve Víchové n. Jiz.,

t. 2610/IX. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2728/XIX. 343, 25. X. 1934; 22.ISP (příhlásit)