Václav Pašek

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PAŠEK Václav

KSČ

203 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen za člena předsednictva Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 16.

Členem průmyslového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 56.

o náhradách při úrazech a nemocech z povolání (t. 71).

11, 21. 12. 1961; 40.

k vl. návrhu hospodářského zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 81.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 102.ISP (příhlásit)