Vánoční prodejní výstava výrobků zaměstnanců Chráněné dílny Vlaštovičky

18. 12. 2019

se koná 18. a 19. prosince 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v Atriu, Sněmovní 4. 

Výrobky je možné si zakoupit a podpořit tak práci handicapovaných zaměstnanců a činnost celé dílny.

Chráněná dílna Vlaštovičky vznikla v roce 2006 a  je vedená pod Charitou Opava. Zaměstnává 53 lidí, převážně zdravotně znevýhodněné občany se zrakovým a duševním postižením. Zapojením do pracovního procesu jim dává možnost seberealizace a pocit smysluplného životního naplnění. Dílna je koncipovaná jako pracoviště pro osoby s nejtěžším handicapem, zaměřuje se především na keramické a šité výrobky. 

Výstava se koná pod záštitou paní poslankyně Ivany Nevludové.

Pozvánka_CHD Vlaštovičky (Dokument PDF, 313 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)