Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny

12. 12. 2019

Výstava dokumentující sbírku umění v majetku Kanceláře Poslanecké sněmovny a z dlouhodobých zápůjček českých a moravských galerií, kterou připravil Archiv Poslanecké sněmovny.

od 14.00 hodin ve Dvoraně, Malostranské nám. 7/19

Kancelář Poslanecké sněmovny představuje svoji nově ustavenou sbírku uměleckých děl. Patnáct výstavních panelů ilustruje vývoj českého a československého umění od počátku 20. století do současnosti se zaměřením na malbu, grafiku, ale například i tapiserii. Výstava komentuje významná díla umístěná v oficiálních prostorách Poslanecké sněmovny. Přibližuje však i ta, která jsou většině návštěvníků skryta v kancelářích či jiných veřejně nepřístupných místech. Připomenuty jsou rovněž zápůjčky významných galerií.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)