Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR

28. 8. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček se v úterý 27. srpna 2019 setkal v Senátu s vedoucími zastupitelských úřadů ČR a pronesl k nim řeč.

Vážený pane předsedo Senátu,

vážené velvyslankyně,

vážení velvyslanci a vedoucí zastupitelských úřadů ČR,

jsem rád, že i letos Vás mohu pozdravit. Bohužel nemohl jsem Vás tentokrát pozvat k nám do Poslanecké sněmovny, protože dokončujeme rekonstrukci hlavních sněmovních sálů a také proto, že záhy odjíždíme na oslavy Slovenského národního povstání na Slovensko.

Jsem potěšen, že jsem za minulý rok rozšířil okruh těch z Vás, které jsem měl možnost poznat osobně – ať již na mých zahraničních cestách nebo při doprovodech delegací a návštěv ze zemí vašeho působení u nás ve Sněmovně.

Jako relativně malá, ale hospodářsky a lidským potenciálem otevřená země jsme v zahraničních vztazích aktivní a parlamentní diplomacie má svoje pevné místo.

Letošní poděkování za Vaši profesionální práci bych chtěl konkretizovat na číslech: za jeden rok, zhruba od našeho minulého setkání v srpnu 2018, jste se postarali o 168 delegací Poslanecké sněmovny a do značné míry jim pomohli vytvořit smysluplný program.

Pro srovnání: i Poslanecká sněmovna je pod mým vedením otevřená světu. Za stejné období jsem uskutečnil jen já v roli předsedy PSP (tedy bez místopředsedů, výborů a jednotlivých poslanců) 99 přijetí zahraničních delegací, návštěv či jednotlivých představitelů.

Ve Sněmovně působí 61 skupin přátel s jednotlivými zeměmi (dvě se k založení připravují) a máme aktivní i parlamentní delegace při mezinárodních organizacích.

Společně se Senátem jsme aktivní i v dalších formátech zahraniční spolupráce – máme pravidelná setkání vedení parlamentů V4 (od července předsedáme parlamentní dimenzi), bilaterální se Slovenskem a s Polskem a dochází k posílení naší pozice ve střední Evropě. K tomu jsem vloni kroměřížským setkáním inicioval rozšíření Slavkovského formátu i na parlamentní úroveň. V sobotu 31. srpna se uskuteční v Rakousku již druhé setkání. Z mé iniciativy v prosinci proběhne jednání se společným parlamentním tělesem států Beneluxu.

Krátce bych se chtěl zmínit o evropské agendě. Migrace, víceletý evropský rozpočet, priority rozpočtu, klimaticko-energetická debata a budoucí směřování Evropské unie nejsou akademické otázky mezinárodních vztahů, ale navýsost politická témata, která zasahují hluboko do vnitřní politiky jednotlivých států. Proto patří do parlamentní diskuse na národní úrovni. Mohu potvrdit, že evropskou politiku považuji do značné míry za vnitřní politiku a naše Sněmovna a Senát nejsou v rámci evropských agend mezi ostatními parlamenty výjimkou.

Určitě se shodneme na tom, že naším zájmem je, aby byla Česká republika stabilním, dlouhodobě prosperujícím státem, aby byla státem, který je v zahraničních vztazích schopen svoje zájmy definovat, získat pro ně spojence a lépe je tak obhájit. Abychom byli zemí, která při vědomí našich možností, velikosti a zakotvení v Evropě byla státem schopným svým občanům garantovat svobodu, prosperitu a bezpečnost. Poslanecká sněmovna je proto vděčným adresátem Vašeho zpravodajství, zejména má-li přímý vztah k tématům projednávaným u nás. Nezapomeňte proto ve Vašem zpravodajství na Poslaneckou sněmovnu a její výbory.

Lépe se nám daří také podporovat společně naše podnikatele: hovořil jsem o tom v Praze na jaře s Vašimi obchodními rady a zástupci vládních agentur (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) a také na setkání s honorárními konzuly ČR.

Jestliže 85 % našeho exportu realizujeme se státy EU a včera jste slyšeli od premiéra, že 94 % objemu všech zahraničních investic pochází ze států EU, neznamená to, že se nemusíme věnovat mimoevropským zemím. Právě naopak, téměř u všech cest do těchto teritorií se snažím organizovat podnikatelské delegace. Mnohým jsou v EU trhy těsné, mají ambice růst i jinde a je dobré jim týmově pomoci.

Ostatně jako za starých časů 1. republiky, kdy obchodní zástupci firem Škoda nebo Baťa byli partnery našich diplomatů. Čím složitější podmínky byly, tím důležitější bylo tento partnerský vztah kultivovat. To platí i dnes, v obecně zhoršujícím se prostředí pro mezinárodní obchod a investice.

Z mých příštích cest bych chtěl zmínit návštěvu Kazachstánu s podnikatelskou misí, podařilo se nám najít rozumné a přínosné uspořádání cesty do Číny.

Ke 100. výročí našich vztahů promluvím v parlamentu Srbska, chystám návštěvu Zakavkazska (Arménie, Gruzie) a výhledově v nové a příznivější politické konstelaci i Ukrajiny. V EU chci co nejdříve uskutečnit návštěvu vedení Evropského parlamentu a těším se na návštěvu německého kolegy z Bundestagu k našemu listopadovému výročí.

Těším se na spolupráci s Vámi i v dalším roce. Přeji Vám, ať se Vám náročná služba ve prospěch našich zájmů, v často nelehkých podmínkách ve světě daří a ať můžete být na naši zemi i na svoji práci právem hrdí.

- Platí mluvené slovo -

Foto: Kancelář Senátu, Martin VlčekProslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019) Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR (28.08.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)