Mezinárodní konference na téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice

11. 6. 2019

Pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Jany Pastuchové se uskuteční
mezinárodní konference na téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice
Proč to tak trvá?
aneb účast žen na politickém rozhodování po sto letech

od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pozvanka 11-06.pdf (Dokument PDF, 437 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)