Předseda Sněmovny posílil parlamentní vztahy s Bavorskem

21. 5. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček přijal v úterý 21. května 2019 nově zvolenou předsedkyni zemského sněmu spolkové země Bavorsko Ilse Aigner s delegací. Jde o první návštěvu bavorských poslanců v ČR v tomto formátu. Regionální spolupráce s Bavorskem dostává i posílený parlamentní rozměr.

Radek Vondráček po pracovním obědě uvedl: „Vztahy ke Spolkovému sněmu, o které se osobně starám, jsou základem naší parlamentní vazby k Německu. Nicméně vztahy se dvěma bezprostředně sousedícími spolkovými zeměmi, s Bavorskem a Saskem, si zasluhují i podporu z parlamentní úrovně. V naší Sněmovně a v Bavorském zemském sněmu jsme ustanovili vždy dva koordinátory spolupráce na každé straně (za nás poslanci Jan Bartošek a Helena Válková), kteří společně se skupinou přátel Německa budou naše vztahy rozvíjet. Rozumíme si v mnoha tématech a společné zájmy zastáváme i v Evropské unii, např. v dopravní infrastruktuře a v migrační a azylové politice. Česká republika se vloni posunula na 5. místo v žebříčku největších obchodních partnerů Bavorska a Bavorsko je pro ČR největším obchodním partnerem v rámci všech spolkových zemí - představuje téměř čtvrtinu zahraničního obchodu s Německem.“

-------------------

Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses hat die parlamentarischen Beziehungen zu Bayern gestärkt

Am Dienstag, dem 21. Mai 2019, hat der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses der Tschechischen Republik, Radek Vondráček, die neu gewählte Landtagspräsidentin Bayerns Ilse Aigner mit einer Delegation empfangen. Dies war der erste Besuch bayerischer Abgeordneter in der Tschechischen Republik eines solchen Formates. Die regionale Zusammenarbeit mit Bayern nimmt nun auch eine verstärkte parlamentarische Dimension an.

Radek Vondráček sagte nach dem gemeinsamen Geschäftsessen: „Die Beziehungen zum Bundestag, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, sind das Fundamt unserer parlamentarischen Beziehungen zu Deutschland. Die Beziehungen zu den beiden, an uns unmittelbar grenzenden Bundesländern Bayern und Sachsen, verdienen jedoch ebenfalls eine Unterstützung auf parlamentarischer Ebene. In unserem Abgeordnetenhaus und im Bayerischen Landtag haben wir jeweils zwei Koordinatoren für die Zusammenarbeit ernannt (uns vertreten die Abgeordneten Jan Bartošek und Helena Válková), welche zusammen mit der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Deutschland unsere Beziehungen entfalten werden. Wir sind uns in vielen Themen einig und teilen auch gemeinsame Interessen in der Europäischen Union, wie etwa die Verkehrsinfrastruktur, Migration und Asylpolitik. Letztes Jahr hat die Tschechische Republik im Ranking der größten Handelspartner Bayerns den fünften Platz belegt. Zudem ist Bayern Tschechiens größter Handelspartner unter allen Bundesländern und macht fast ein Viertel des Außenhandels mit Deutschland aus.“
Předseda Sněmovny posílil parlamentní vztahy s Bavorskem (21.05.2019) Předseda Sněmovny posílil parlamentní vztahy s Bavorskem (21.05.2019) Předseda Sněmovny posílil parlamentní vztahy s Bavorskem (21.05.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)