Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Členové - Podvýbor pro náhradní výchovnou péči

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (od 2021), aktuální stav ke dni 23. května 2022
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (od 2021), celkový přehled
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (2017 - 2021), celkový přehledISP (příhlásit)