Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Členové - Podvýbor pro územní plánování a stavební řád

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna (2002 - 2006), celkový přehledISP (příhlásit)