Správní rada VZP
Členové

Nalezeno 28 členů.
Jméno
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
MUDr. Jiří Běhounek
MUDr. Milan Brázdil
Andrea Brzobohatá
MUDr. Jaroslav Dvořák
MUDr. Kamal Farhan
MUDr. Miloslav Janulík
MUDr. David Kasal, MHA
MUDr. Jaroslav Krákora
Mgr. Soňa Marková
Karla Maříková
Jaroslav Novák
RSDr. Miroslav Opálka
Jiří Páral
Mgr. Jana Pastuchová
Ing. Petr Pávek
Tom Philipp
MUDr. Pavel Plzák
Ferdinand Polák
MUDr. Zuzana Roithová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Ing. Pavel Východský, Ph.D.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Michal Zácha
MUDr. Petr Zimmermann
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.ISP (příhlásit)