Členové - Vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

JménoVolební kraj KlubVýbor(y)KomiseDelegace
Marek Benda Hlavní město Praha ODS MIV, ORGV, UPV, VEZSKRRP
Ing. Petr Kudela  
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha  
Mgr. Martin Plíšek  
MUDr. Jiří Štětina Královéhradecký VV VZ, VOB, PV, KV
Mgr. Radek Vondráček  
Josef Zahradníček  ISP (příhlásit)