Předpis 159/1989 Sb.

Citace159/1989 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád
Částka34 (22. 12. 1989)
Účinnostod 1. 2. 1990
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
178 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1...
179 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1...
180 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o př...
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
150/1969novelizujeZákon o přečinech 
30/1989rušíUsnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění k ochraně veřejného pořádku 
Derogace pasivní
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku1


ISP (příhlásit)