Předpis 86/1950 Sb.

Citace86/1950 Sb.
NázevTrestní zákon
Částka39 (18. 7. 1950)
Účinnostod 1. 8. 1950, zrušeno dnem 1. 1. 1962
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
472 Vládní návrh trestního zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
9/1918rušíZákon, jímž se pozměňuje vojenský trestní zákon a řád 
269/1919rušíZákon o padělání peněz a cenných papírů 
556/1919rušíZákon, kterým se mění některá ustanovení vojenského trestního zákona 
562/1919rušíZákon o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění 
284/1920rušíZákon, jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva 
309/1921rušíZákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních 
124/1924rušíZákon o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti 
134/1924rušíZákon, jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb.z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění 
178/1924rušíZákon o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství 
111/1928rušíZákon o zahlazení odsouzení 
31/1929rušíZákon, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády 
102/1929rušíZákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva 
48/1931rušíZákon o trestním soudnictví nad mládeží 
123/1931rušíZákon o státním vězení 
108/1933rušíZákon o ochraně cti 
115/1934rušíZákon o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací 
71/1935rušíZákon o hospodářském vyzvědačství 
3/1945rušíDekret presidenta republiky ze dne 23. dubna 1945, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona 
5/1945novelizujeDekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů 
38/1945rušíDekret presidenta republiky o přísném trestání drancování 
100/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
102/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank 
103/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven 
165/1946rušíZákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou 
222/1946novelizujeZákon o poště (poštovní zákon) 
27/1947rušíZákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu 
40/1948rušíZákon o trestní ochraně proti požárům 
88/1948rušíZákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády 
118/1948novelizujeZákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků 
119/1948novelizujeZákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství 
120/1948novelizujeZákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
121/1948novelizujeZákon o znárodnění ve stavebnictví 
122/1948novelizujeZákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří 
123/1948novelizujeZákon o znárodnění polygrafických podniků 
124/1948novelizujeZákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení 
125/1948novelizujeZákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku 
231/1948rušíZákon na ochranu lidově demokratické republiky 
92/1949novelizujeBranný zákon 
Derogace pasivní
63/1956novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb.1
1/1957úplné zněníVyhláška o úplném znění trestního zákona 
68/1957novelizujeZákon o umělém přerušení těhotenství2
140/1961rušíTrestní zákon3
Vztahováno k
106/2003vztah kNález Ústavního soudu ze dne 26. března 2003 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002 


ISP (příhlásit)