Předpis 210/2020 Sb.

Citace210/2020 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Částka74 (27. 4. 2020)
Účinnostod 27. 4. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
816 Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce pod.
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 210/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
110/1998??Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
29/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 


ISP (příhlásit)