Předpis 147/2017 Sb.

Citace147/2017 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Částka52 (22. 5. 2017)
Účinnostod 22. 5. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
976 Novela z. o zadávání veřejných zakázek

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 147/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 
Vztahuje se k
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
Vztahováno k
527/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
543/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností 
174/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
240/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
166/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)