Předpis 452/2016 Sb.

Citace452/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka183 (29. 12. 2016)
Účinnostod 1. 3. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
745 Novela z. o platebním styku
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 183 pod číslem 452/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
526/1990novelizujeZákon o cenách 
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi 
284/2009novelizujeZákon o platebním styku 
Derogace pasivní
370/2017novelizujeZákon o platebním styku1


ISP (příhlásit)