Předpis 112/2016 Sb.

Citace112/2016 Sb.
NázevZákon o evidenci tržeb
Částka43 (13. 4. 2016)
Účinnostod 1. 12. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
513 Vl.n.z. o evidenci tržeb
Navržené změny18 tisků, z toho 3 projednávané

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 112/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
8/2018novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení2
256/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů3
458/2022rušíZákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy4
Vztahováno k
269/2016na základěVyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka 
376/2017na základěNařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb 


ISP (příhlásit)