Předpis 221/2015 Sb.

Citace221/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka92 (10. 9. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
398 Novela z. o účetnictví

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 221/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 


ISP (příhlásit)