Předpis 250/2017 Sb.

Citace250/2017 Sb.
NázevZákon o elektronické identifikaci
Částka89 (18. 8. 2017)
Účinnostod 1. 7. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
1069 Vl.n.z. o elektronické identifikaci
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 250/2017 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů1
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci2
471/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
Vztahuje se k
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
Vztahováno k
21/1992??Zákon o bankách 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
418/2001??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
211/2018??Vyhláška o technických prohlídkách vozidel 
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
12/2020??Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
332/2020??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
490/2020??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
37/2021??Zákon o evidenci skutečných majitelů 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
269/2021??Zákon o občanských průkazech 
325/2021??Zákon o elektronizaci zdravotnictví 
372/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
409/2022na základěVyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace 
409/2022??Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace 
409/2022??Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace 
471/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
471/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
471/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
471/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)