Předpis 136/2006 Sb.

Citace136/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Částka46 (14. 4. 2006)
Účinnostod 1. 9. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1068 Novela z. o cestovních dokladech
Navržené změny2 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 136/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
140/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů1


ISP (příhlásit)