Předpis 305/2000 Sb.

Citace305/2000 Sb.
NázevZákon o povodích
Částka85 (7. 9. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
587 Vládní návrh zákona o Správách povodí

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 305/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
28/1975??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků 
92/1991??Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
513/1991??Obchodní zákoník 
570/1991??Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 
265/1992??Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
210/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
310/1995??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
89/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
90/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
77/1997??Zákon o státním podniku 
113/2000??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb. 
Vztahováno k
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
457/2003??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 
576/2004??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 
421/2005??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
543/2005??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 
476/2006??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007 
622/2006??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 
279/2007??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
360/2007??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 
398/2008??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
475/2008??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 
386/2009??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
487/2009??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
273/2010??Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
306/2010??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
433/2010??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 
275/2011??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
455/2011??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 
343/2012??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
504/2012??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 
348/2013??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 
239/2014??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015 
302/2015??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 
355/2016??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
373/2017??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
250/2018??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
293/2019??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
466/2020??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
404/2021??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 
324/2022??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 
316/2023??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 


ISP (příhlásit)