Předpis 68/2000 Sb.

Citace68/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
Částka23 (29. 3. 2000)
Účinnostod 1. 5. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
364 Novela zákona o ochraně chmele - EU

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 68/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1996novelizujeZákon o ochraně chmele 
Vztahuje se k
97/1996??Zákon o ochraně chmele 
97/1996??Zákon o ochraně chmele 
Vztahováno k
252/1997??Zákon o zemědělství 
318/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele 
221/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 
322/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů 
325/2004??Vyhláška k provední zákona o ochraně chmele 
179/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky 
441/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
385/2009??Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 
179/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
248/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů 
354/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb. 


ISP (příhlásit)