Předpis 99/1994 Sb.

Citace99/1994 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu zeměřičského a katastrálního, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměřičského a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměřičského a katastrálního č. 277/1993 Sb.
Částka32 (24. 5. 1994)
Účinnostod 24. 5. 1994, zrušeno dnem 10. 7. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
126/1993novelizujeVyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
Derogace pasivní
190/1996rušíVyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 


ISP (příhlásit)