Předpis 96/1968 Sb.

Citace96/1968 Sb.
NázevVyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
Částka27 (1. 7. 1968)
Účinnostod 1. 7. 1968, zrušeno dnem 1. 1. 1981

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/1961novelizujeVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva 
37/1965novelizujeVyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
145/1965novelizujeVyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti 
114/1966novelizujeVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
24/1967novelizujeVyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
Derogace pasivní
103/1974novelizujeZákon o zemědělské dani 
161/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
152/1980rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva 


ISP (příhlásit)