Předpis 93/1968 Sb.

Citace93/1968 Sb.
NázevVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
Částka27 (1. 7. 1968)
Účinnostod 1. 7. 1968, zrušeno dnem 1. 1. 1976

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
105/1964novelizujeVyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin 
Derogace pasivní
128/1975rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 


ISP (příhlásit)