Předpis 90/1990 Sb.

Citace90/1990 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.
Částka19 (29. 3. 1990)
Účinnostod 29. 3. 1990, zrušeno dnem 1. 4. 1997
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
270 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
47/1956novelizujeZákon o civilním letectví (letecký zákon) 
Derogace pasivní
49/1997rušíZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)