Předpis 9/2006 Sb.

Citace9/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
Částka4 (12. 1. 2006)
Účinnostod 12. 1. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
302/2001novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 
Vztahuje se k
56/2001na základěZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 


ISP (příhlásit)