Předpis 88/2006 Sb.

Citace88/2006 Sb.
NázevVyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
Částka32 (20. 3. 2006)
Účinnostod 1. 4. 2006
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
299/2017rušíZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
252/1997na základěZákon o zemědělství 


ISP (příhlásit)