Předpis 88/1950 Sb.

Citace88/1950 Sb.
NázevTrestní zákon správní
Částka40 (18. 7. 1950)
Účinnostod 1. 8. 1950, zrušeno dnem 1. 7. 1961
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
471 Vládní návrh trestního zákona správního

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
117/1927rušíZákon o potulných cikánech 
54/1945novelizujeDekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry 
100/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
102/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank 
103/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven 
108/1945novelizujeDekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 
34/1946novelizujeZákon, jímž se vymezuje pojem - československého partyzána - 
134/1946novelizujeZákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku 
222/1946novelizujeZákon o poště (poštovní zákon) 
255/1946novelizujeZákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození 
41/1947novelizujeZákon o státní podpoře na obytné stavby 
172/1947novelizujeZákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem 
185/1947novelizujeZákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku 
206/1947novelizujeVládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem 
46/1948novelizujeZákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 
118/1948novelizujeZákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků 
119/1948novelizujeZákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství 
120/1948novelizujeZákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
121/1948novelizujeZákon o znárodnění ve stavebnictví 
122/1948novelizujeZákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří 
123/1948novelizujeZákon o znárodnění polygrafických podniků 
124/1948novelizujeZákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení 
125/1948novelizujeZákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku 
185/1948novelizujeZákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče 
247/1948rušíZákon o táborech nucené práce 
92/1949novelizujeBranný zákon 
218/1949novelizujeZákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem 
268/1949novelizujeZákon o matrikách 
63/1950novelizujeZákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů 
64/1950novelizujeZákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
Derogace pasivní
102/1953novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního1
14/1957novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.2
60/1961rušíZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku3


ISP (příhlásit)