Předpis 87/1950 Sb.

Citace87/1950 Sb.
NázevZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Částka39 (18. 7. 1950)
Účinnostod 1. 8. 1950, zrušeno dnem 6. 7. 1961
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
486 Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním (trestní řá...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
89/1918rušíZákon, jímž se prozatímně mění některá ustanovení vojenského trestního řádu 
263/1919rušíZákon, kterým se doplňuje trestní řád hledíc k výroku rozsudku o ztrátě práva volebního 
442/1919rušíZákon o objektivních nálezech v řízení tiskovém 
1/1920rušíZákon, kterým se mění některá ustanovení trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř.z. a zákona čl. XXXIII. z roku 1896 
168/1922rušíZákon, kterým se částečně zrušuje zák.čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních a mění některá ustanovení o stanném právu 
4/1924rušíZákon, kterým se doplňuje § 393 trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř.z. 
8/1924rušíZákon o trestnom pojednávaní konanom podža trestného poriadku, zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám 
73/1924rušíZákon, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení 
107/1927rušíZákon, jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady 
181/1927rušíZákon o zmene niektorých predpisov o vymáhaní a zúčtovaní trôv spojených s trestným pokračovaním pri súdoch na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
115/1937rušíZákon o vojenském polním trestním řízení 
62/1945rušíDekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním 
126/1945rušíDekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech 
137/1945rušíÚstavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční 
166/1946rušíZákon, jímž se mění a doplňují trestní řády 
226/1947rušíZákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů 
23/1948rušíZákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy 
151/1948rušíVyhláška o novém znění vojenského trestního řádu 
232/1948novelizujeZákon o státním soudu 
319/1948novelizujeZákon o zlidovění soudnictví 
Derogace pasivní
67/1952novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád1
1/1953úplné zněníVyhláška o úplném znění trestního řádu 
64/1956novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)2
62/1961rušíZákon o organisaci soudů3


ISP (příhlásit)