Předpis 86/1990 Sb.

Citace86/1990 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Částka19 (29. 3. 1990)
Účinnostod 29. 3. 1990, zrušeno dnem 14. 3. 2000
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
280 Vládní návrh zákona o některých opatřeních v oblasti peri...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
81/1966novelizujeZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
127/1968rušíZákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků 
Derogace pasivní
46/2000rušíZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)1


ISP (příhlásit)