Předpis 86/1984 Sb.

Citace86/1984 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem
Částka16 (16. 8. 1984)
Účinnostod 1. 9. 1984

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
184/1968novelizujeVyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 
161/1976novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 


ISP (příhlásit)