Předpis 84/1978 Sb.

Citace84/1978 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
Částka19 (17. 7. 1978)
Účinnostod 1. 10. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1967novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemědělských prací, chemizace a jiných zemědělských prací 
Derogace pasivní
148/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky 
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
513/1991rušíObchodní zákoník 


ISP (příhlásit)