Předpis 83/1958 Sb.

Citace83/1958 Sb.
NázevZákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
Částka35 (28. 12. 1958)
Účinnostod 1. 1. 1959
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
275 Vládní návrh zákona o úpravě finančního plánování ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
106/1951novelizujeZákon o úpravě financování národních a komunálních podniků 
107/1951rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků 
Derogace pasivní
117/1965novelizujeZákon o Státní bance československé1
36/1966novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy2


ISP (příhlásit)