Předpis 82/1996 Sb.

Citace82/1996 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
Částka27 (19. 4. 1996)
Účinnostod 19. 4. 1996, zrušeno dnem 1. 4. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
248/1993rušíVyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů 
Derogace pasivní
139/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 


ISP (příhlásit)