Předpis 81/1966 Sb.

Citace81/1966 Sb.
NázevZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
Částka36 (8. 11. 1966)
Účinnostod 1. 1. 1967, zrušeno dnem 14. 3. 2000
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
94 Návrh výboru ústavně právního a výboru kulturního na vydá...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
184/1950rušíZákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 
44/1958rušíZákon, kterým se mění zákon č.184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů 
3/1960rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č.39/1951 Ú.l.I, kterou se vydávají tiskové předpisy 
140/1961novelizujeTrestní zákon 
Derogace pasivní
84/1968novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích1
127/1968novelizujeZákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků2
99/1969novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku3
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy3
86/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích4
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících5
160/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů6
46/2000rušíZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)7


ISP (příhlásit)