Předpis 76/2018 Sb.

Citace76/2018 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
Částka38 (11. 5. 2018)
Účinnostod 11. 5. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
101/1996novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
Vztahuje se k
289/1995na základěZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 


ISP (příhlásit)