Předpis 76/1991 Sb.

Citace76/1991 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
Částka16 (1. 3. 1991)
Účinnostod 1. 3. 1991, zrušeno dnem 1. 7. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
18/1997rušíZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 


ISP (příhlásit)