Předpis 75/1986 Sb.

Citace75/1986 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
Částka24 (28. 11. 1986)
Účinnostod 1. 1. 1987
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
467/1992novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 


ISP (příhlásit)