Předpis 74/1985 Sb.

Citace74/1985 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 126/1964 Sb., o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 9/1984 Sb., o kontejnerovém přepravním řádu
Částka22 (27. 9. 1985)
Účinnostod 1. 1. 1986, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
126/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o styku mezi dráhami celostátními a vlečkami a o vztazích mezi zúčastněnými organizacemi (vlečkové podmínky) 
132/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu 
9/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu 
Derogace pasivní
175/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 


ISP (příhlásit)