Předpis 73/1967 Sb.

Citace73/1967 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemědělských prací, chemizace a jiných zemědělských prací
Částka28 (14. 7. 1967)
Účinnostod 1. 8. 1967, zrušeno dnem 1. 1. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
84/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky 
147/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací 
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
513/1991rušíObchodní zákoník 


ISP (příhlásit)