Předpis 72/1988 Sb.

Citace72/1988 Sb.
NázevVyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
Částka14 (20. 5. 1988)
Účinnostod 1. 7. 1988

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
173/1992novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách 
340/1992novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
99/1995novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin 
341/2001novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb. 
338/2004novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 
298/2005novelizujeVyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 
199/2006novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 
289/2015novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)