Předpis 69/1958 Sb.

Citace69/1958 Sb.
NázevZákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organisacemi
Částka27 (8. 11. 1958)
Účinnostod 1. 1. 1959, zrušeno dnem 1. 7. 1964
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
246 Vládní návrh zákona o hospodářských vztazích mezi ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/1953rušíVládní nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím 
109/1953rušíVládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č.37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím 
33/1954rušíVládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb. o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím 
18/1955rušíVládní nařízení o kvantitativní přejímce výrobků 
33/1955rušíVládní nařízení o hospodářských smlouvách 
8/1956novelizujeVládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 
9/1956rušíVládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků 
6/1957rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o hospodářských stavebních smlouvách 
69/1958novelizujeZákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organisacemi 
Derogace pasivní
69/1958novelizujeZákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organisacemi1
79/1962novelizujeVládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD 
109/1964rušíHospodářský zákoník2


ISP (příhlásit)